Uwaga! Konkurs z okazji Dnia Taty #TataNaWysokości!

12 czerwca 2024 0 przez Krakowski Park Linowy

Z okazji nadchodzącego Dnia Taty mamy dla Was wyjątkowy konkurs! Chcecie spędzić ten wyjątkowy dzień w naszym parku linowym? To proste!

Zasady Konkursu*

  1. Komentarz: Pod wyznaczonym postem na naszym profilu Facebooku lub Instagramie napiszcie lub pokażcie w inny sposób (zdjęcie, grafika, video, audio), dlaczego chcielibyście spędzić Dzień Ojca w Krakowskim Parku Linowym.
  2. Nagroda: Każdy komentarz napisany do 21.06.2024 r. zostanie nagrodzony wejściówką na jedną wybraną trasę w dniu 23.06.2024 r. w naszym Parku. Warunkiem otrzymania darmowej wejściówki jest zakup dowolnej atrakcji na wysokości dla dziecka.
  3. Najbardziej oryginalny komentarz: Spośród wszystkich napisanych komentarzy, wybierzemy najbardziej oryginalny, a jego autor/ka otrzyma zestaw obiadowy z Parkowego Karmika dla Taty (danie + napój).

Harmonogram

  • Konkurs trwa: Od teraz do 21.06.2024 r. do godziny 23:59.
  • Ogłoszenie wyników: 22.06.2024 r. na naszych profilach Facebook i Instagram. Zwycięzcy zostaną powiadomieni również poprzez wiadomość prywatną.
  • Nagrody: Można wykorzystać w Parku w dniu 23.06.2024 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Spędźcie Dzień Ojca na wysokim poziomie z Krakowskim Parkiem Linowym!


*Regulamin Konkursu „Dzień Taty na Wysokim Poziomie” w Krakowskim Parku Linowym

1. Organizator Konkursu
– Organizatorem konkursu jest Dwór Pychowice Piotr Rzewuski, zwanym dalej „Parkiem” lub „Krakowskim Parkiem Linowym” z siedzibą w Krakowie.

2. Uczestnictwo w Konkursie
– Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba, która posiada aktywne konto na Facebooku lub Instagramie.
– Uczestnikiem może być każdy, niezależnie od pokrewieństwa z Tatą, którego chce nagrodzić. Sam Tata może również napisać komentarz.
– Komentarz może być w formie słownej, ale również wizualnej (zdjęcie, grafika, video, audio).

3. Zasady Konkursu
– Konkurs polega na napisaniu komentarza pod wyznaczonym postem na profilu Facebook lub Instagram Parku, w którym Uczestnik opisze/ pokaże w sposób wizualny, dlaczego chciałby spędzić Dzień Ojca w Krakowskim Parku Linowym.
– Każdy komentarz, napisany do dnia 21.06.2024 r. zostaje nagrodzony wejściówką na jedną wybraną trasę w dniu 23.06.2024 r. w Krakowskim Parku Linowym. Darmowa wejściówka zostaje przyznana każdemu, kto zakupi dowolną atrakcję na wysokości dla dziecka.
– Po napisaniu komentarza, Uczestnik otrzyma wiadomość prywatną z prośbą o podanie imienia i nazwiska osoby, która ma otrzymać wejściówkę. Osoba ta zostanie wpisana na listę, która zostanie przekazana do kasy Parku.

4. Nagrody
– Każdy komentarz spełniający warunki konkursu zostanie nagrodzony jedną wejściówką na wybraną trasę w Krakowskim Parku Linowym przy zakupie wejściówki na dowolną trasę dla dziecka w dniu 23.06.2024 r.
– Dodatkowo, spośród wszystkich komentarzy na Facebooku oraz Instagramie, Organizator wybierze najbardziej oryginalną odpowiedź. Autor wybranego komentarza zostanie nagrodzony zestawem obiadowym z Parkowego Karmika dla Taty (danie + napój), który można zrealizować w dniu 23.06.2024 r. Wybór posiłku musi zostać wykonany spośród dostępnej w tym dniu oferty bufetu w Parku.

5. Termin Konkursu
– Konkurs trwa od momentu opublikowania posta konkursowego do dnia 21.06.2024 r. do godziny 23:59.

6. Ogłoszenie Wyników
– Wyniki konkursu, czyli wybór najbardziej oryginalnego komentarza, zostaną ogłoszone w dniu 22.06.2024 r. na profilu Facebook oraz Instagram Krakowskiego Parku Linowego.
– Zwycięzcy zostaną powiadomieni również poprzez wiadomość prywatną na Facebooku lub Instagramie.

7. Postanowienia Końcowe
– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu, o czym Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzewidziane warunki pogodowe. W przypadku złej pogody, Krakowski Park Linowy zastrzega sobie prawo do zamknięcia Parku.
– Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
– W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
– Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!