Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

1 marca 2021 0 przez Krakowski Park Linowy

REGULAMIN

KRAKOWSKIEGO PARKU LINOWEGO

 1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa ujętych w niniejszym regulaminie może być przyczyną poważnych wypadków. Każda osoba wchodząc na park linowy podejmuje to ryzyko.
 3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 140 cm wzrostu, pozostałe osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 120 cm.
 4. Osoby o niższym wzroście mogą korzystać z parku linowego także po zastosowaniu specjalnych atestowanych taśm przedłużających.
 5. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć się o elementy przeszkody.
 6. Na trasach z asekuracją własną (gdzie zachodzi konieczność przepinania karabinków asekuracyjnych) dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z parku linowego razem z instruktorem – ciągły dozór fizyczny, dzieci w wieku 6 – 9 lat muszą korzystać z parku linowego z nadzorem wzrokowym instruktora oraz osoby dorosłej odpowiedzialnej za dziecko (rodzic, opiekun, osoba upoważniona), dzieci w wieku 10 – 13 lat muszą korzystać z parku linowego pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za dziecko.
 7. Na trasach z asekuracją ciągłą dzieci w wieku do 6 lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 8. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, wypełnieniu oświadczenia, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Osoby niepełnoletnie powinny uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na skorzystanie z atrakcji parku linowego.
 9. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
 10. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody instruktora Parku.
 11. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
 12. Park linowy wyposażony jest w dwa rodzaje asekuracji: asekurację własną oraz asekurację ciągłą.

Wspólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na całym parku linowym:

 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny lub zakładany jest pod jego kontrolą.
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów.
 • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
 • Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod trasami parku i w pobliżu zjazdów.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego. Zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
 • Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 • Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu w tym zasad bezpieczeństwa grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym na trasach z asekuracją własną:

 • Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego wyposażonego w asekurację własną polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku.
 • Karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty.
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.

Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!

 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Osoby wyposażone w sprzęt asekuracyjny z karabinkami (asekuracja własna), mogą za zgodą instruktora korzystać z tras wyposażonych w asekurację ciągłą.

Jeśli na parku spotkamy przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej, pochylni, drabinie, siatce itp. należy:

 1. Asekuracja ze stalowych pętli
 • Stosować zasady przepinania ujęte wyżej oraz:
 • Karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa)
 1. Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego
 • Za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć na dół karabinek urządzenia samohamownego.
 • Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka urządzenia samohamownego do punktu centralnego uprzęży. Przynajmniej jeden karabinek lonży należy wpiąć w oczko nad karabinkiem urządzenia samohamownego.
 • Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe. Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Następnie wypiąć karabinek urządzenia samohamownego.
 • Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać obsługę
 • UWAGA!! Urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego 140 kg. Osoby cięższe nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym na trasach z asekuracją ciągłą:

 • Trasa z asekuracją ciągłą wyposażona jest w system firmy Vert Voltige. W związku z powyższym nie ma możliwości samodzielnego wypięcia się z liny asekuracyjnej.
 • Na początku trasy wpięcie haka asekuracji ciągłej Vert Voltige, powinno odbyć się pod nadzorem instruktora parku linowego.
 • Jeśli wejście na trasę jest przeszkodą pionową (np. ścianka wspinaczkowa) należy przekładać hak przez mocowania liny tak często, aby znajdował się zawsze powyżej pasa.
 • Osoby wyposażone w sprzęt asekuracji ciągłej z hakiem nie mogą korzystać z tras z asekuracją własną!

Zjazdy Tyrolskie – zasady bezpieczeństwa

Na parkach linowych najczęściej dochodzi do wypadków na zjazdach tyrolskich. Zjazdy tyrolskie występują jako jedna z przeszkód na trasach parku linowego, lub są zamontowane jako osobna trasa zjazdowa.

Aby uniknąć wypadku należy stosować się do poniższych zaleceń:

 1. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też oznaczenie niebieskie oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie takim kolorem.
 2. Zanim wepniemy się w linę do zjazdu należy upewnić się czy na linie lub na podeście w obszarze lądowania nie ma innego użytkownika.
 3. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona, dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby karabinki zostały zawieszone na bloczku zjazdowym.
 4. Prawidłową pozycją zjazdu jest pozycja siedząca. Pozycja leżąca, półsiedząca lub inne powodują zmniejszenie oporu powietrza co powoduje zwiększenie prędkości.
 5. Na zjazdach tyrolskich hamowanie odbywa się grawitacyjnie – w ostatniej fazie przejazdu podjeżdżamy do góry. Pomimo wyregulowania zjazdu, tak aby na końcu prędkość była minimalna, w niektórych przypadkach może dojść do zwiększenia prędkości zjazdu:

– przy podmuchach wiatru w kierunku zjazdu,

– przy nieprawidłowej pozycji zjazdu,

– przy zbyt dużej wadze użytkownika.

W razie wątpliwości należy użyć czynnego hamulca (dodatkowy karabinek na luźnej lonży) po wcześniejszym przeszkoleniu z zasad jego użytkowania. Dodatkowy karabinek należy zapinać przed bloczkiem zjazdowym i w razie potrzeby pociągnąć silnie za dodatkową lonżę z karabinkiem hamującym.

 1. W trakcie zjazdu tyrolką opór powietrza powoduje możliwość obrotu ciała i jazdę bokiem lub tyłem. Ze względu na możliwą konieczność amortyzacji uderzenia w materac ugiętymi nogami, zalecanym sposobem zjazdu jest jazda przodem.
 2. Aby zjeżdżać przodem należy trzymać obydwiema rękami za 3 karabinki. Próbując obrócić karabinki w kierunku obrotu ciała będziemy utrzymywać prosty kierunek zjazdu.
 3. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży i karabinków. Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem. Najbardziej niebezpieczne jest złapanie się ręką liny stalowej na końcu zjazdu pomiędzy bloczkiem zjazdowym, a odbojnikiem.
 4. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. Należy celować nogami w środek materaca umieszczonego na drzewie. W momencie zatrzymania należy chwycić się ręką za dodatkową linę lub pętlę, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 5. Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
 6. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając linę nośną dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 7. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw przepinamy karabinki do pętli asekuracyjnej, następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży.

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!